terrorismebestrijding FIU Nederland...
#1
Onderstaande info heb ik letterlijk van <!-- m -->http://www.fui-nederland.nl<!-- m --> overgenomen:

Citaat:Welkom op de website van de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland).

Op basis van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) zijn diverse instellingen en beroepsgroepen (melders) bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Om de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel te bewaken is het van belang om alert te zijn op ongebruikelijke transacties die mogelijk verband houden met witwassen en/of terrorismefinanciering.

Met deze website informeren wij u graag over ons werk en diverse ontwikkelingen op het vakgebied.

Citaat:Visie

De visie van de FIU-Nederland luidt:

Leidend te zijn waar het betreft het tijdig beschikbaar stellen van kwalitatief hoogwaardige producten (zoals transactie-informatie/-inlichtingen, de daarop gebaseerde financiële analyses en expertise) aan de relevante partners in de keten met het oog op de nationale en internationale strijd tegen misdaad, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme.

Daarmee wordt tevens een wezenlijke bijdrage geleverd aan het waarborgen van de integriteit van de financiële wereld en het vertrouwen van het publiek in de ondernemingen en instellingen die de financiële dienstverlening verzorgen als ook de publieke veiligheid.

Citaat:Doel

Het doel van de FIU-Nederland is om nationaal en internationaal een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit van opsporing en vervolging en het voorkomen en bestrijden van misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme.

Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en geanalyseerde ‘transactie’ informatie en expertise aan (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland.

Citaat:Internationaal

Criminelen streven naar het versluieren van opbrengsten die uit misdaad verworven zijn. Het doel is criminele opbrengsten zoveel mogelijk te ontrekken aan het zicht van autoriteiten. Het versluieren van bijvoorbeeld drugsopbrengsten dan wel betalingen gebeurt in landen waar de drugs wordt geproduceerd, doorgevoerd en geconsumeerd. De besteding van de criminele opbrengst vindt daarentegen vervolgens veelal plaats in landen met een mild(er) toezichtklimaat. Witwassen van geld en de financiering van terrorisme is dan ook alleen door gezamenlijke (inter)nationale inspanningen effectief te bestrijden.

Door de FIU-Nederland wordt bewust geïnvesteerd in het onderhouden en verdiepen van internationale samenwerking met partners. Niet alleen op het gebied van operationele gegevensuitwisseling maar ook wat betreft de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring.
De FIU-Nederland werkt onder andere samen met:

-knip-

Europese Unie
In 2006 is in Brussel het FIU-platform ingesteld. Doel is de informatie-uitwisseling tussen alle EU-meldpunten te intensiveren en te stroomlijnen. Daarbij kunnen ook kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Het platform dient tevens om de processen voor de implementatie van nieuwe richtlijnen op elkaar af te stemmen, waardoor de onderlinge samenwerking verder wordt versterkt.

-knip-

<!-- m -->http://www.fiu-nederland.nl/Organisatie ... fault.aspx<!-- m -->

Citaat:Meldproces

Ongebruikelijke transacties
Melders zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden die (mogelijk) te maken hebben met witwassen en/of de financiering van terrorisme. Een transactie is ongebruikelijk wanneer deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Een overzicht van alle meldindicatoren kunt u hier vinden.

De ongebruikelijke transacties moeten onverwijld worden gemeld en in ieder geval binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld. Melding is verplicht wanneer sprake is van een verrichte of een voorgenomen transactie bij het verlenen van een dienst in de zin van de Wet MOT.

-knip-

Citaat:Subjectieve indicatoren

Subjectieve indicatorenlijst per 1 maart 2008

Banken

B0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Geldtransactiekantoren

T0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Levensverzekeraars en assurantietussenpersonen

L0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Creditcardmaatschappijen

M0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Casino’s

C0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Handelaren in zaken van grote waarde

H0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Vrije beroepsgroepen

V0510211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Terrorisme(bestrijding) staat hoog in het vaandel bij FUI, de nieuwe regels die vanaf 1 maart ingetreden zijn lijken ook het fysiek geld in een hoger tempo om zeep te willen helpen. Totdat er alleen maar digitaal geld overblijft. :roll:
Het paradijs is in U.

Infinite love is the only truth, everything else is illusion.
#2
de wereld economie draaid grotendeels op zwartgeld, kan nooit zonder elkaar. Smile
toon ein Smile
Deze gebruiker is verbannen!


Lijst met mogelijk verwante discussies
Discussie Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  Nederland in crisistijd goldkaart 21 915 01-16-2013, 03:52 PM
Laatste bericht: SIRIUS
  Zeitgeist Nederland - NIEUWE SITE, NIEUW ADRES Guest 5 949 03-25-2012, 07:22 PM
Laatste bericht: Geel Kristal Ster
  Nederland Kraven 25 2,559 01-10-2012, 05:35 AM
Laatste bericht: Kraven
  Speelkwartier in Nederland Kraven 0 418 08-23-2011, 05:23 PM
Laatste bericht: Kraven
  Mijn Visie op Privacy in Nederland Kraven 0 561 07-19-2011, 02:54 PM
Laatste bericht: Kraven

Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)